• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

จังหวัด ขอนแก่นการประกวดหมู่บ้าน อพป.ดีเด่นระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๑

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

จังหวัด ขอนแก่นการประกวดหมู่บ้าน อพป.ดีเด่นระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
************************************
จังหวัด ขอนแก่น
การประกวดหมู่บ้าน อพป.ดีเด่นระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๑
*************************************


ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
.......................................................
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น