• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผวจ.ขอนแก่น พร้อม รองผอ.รมน.ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

ผวจ.ขอนแก่น พร้อม รองผอ.รมน.ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วย พลตรีกาจบดินทร์ ยิ่งดอน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่นและ
คณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขุดลอกคลองระบายน้ำ ณ บริเวณสะพานลำห้วยศิลา ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองขอนแก่น ตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัด โดยมี หน่วยทหารในพื้นที่,ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกัน ในการขุดลอกคลองระบายน้ำให้มีความสมดุลระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเพื่อเป็นการเตรียม รับสถานการณ์ปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยการดำเนินงานดังกล่าวนั้น นำไปสู่การบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนต่อไป
ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น