• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กฟผ.จัดโครงการ "รณรงค์ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กฟผ.จัดโครงการ "รณรงค์ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         เมื่อ วันนี้ 30 เมษายน 2561 นายนที ศรีสมรรถการ (หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ฯ เขื่อนสิรินธร) และนายเส็ง ธรรมวิจิตร ประเภทราษฎร สวนมะนาวชีววิถีฯ บ้านห้วยแดง ร่วมเวทีเสวนาบรรยายให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการชีววิถีฯ กฟผ. ให้กับชมรมคนพิการตำบลบุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ และเครือข่ายผู้พิการจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 60 คน จัด
โครงการ "รณรงค์ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพิ่มศักยภาพชุมชนคนพิการกับครอบครัวคนพิการ ในการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายไพศาล ประโพธิเทศ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมเวทีเสวนาฯ ณ ลานกิจกรรมแก่งตะนะ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
ภาพ/ข่าว
นายนที ศรีสมรรถการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ ระดับ 8
ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนสิรินธร
นายบุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวกระแสใต้@สยามโฟกัส ข่าว 4 ภาค
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น