• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รองผอ.รมน.พร้อม รองผวจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

รองผอ.รมน.พร้อม รองผวจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก. พร้อมด้วย นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขอนแก่น และคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีการบรรยายสรุปจากผู้บริหารสถานประกอบการในด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริหารจัดการและป้องกันการค้ามนุษย์ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยใน
การทำงาน สวัสดิการแรงงานในสถานประกอบการ และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งสถานประกอบกิจการพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำเพิ่มเติมจากคณะอนุกรรมการฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานประกอบการมีการจัดระบบ การบริหารจัดการในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ณ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชัน จำกัด ศูนย์กระจายสินค้าขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น