• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ขอนแก่น!รองผอ.รมน.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

ขอนแก่น!รองผอ.รมน.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก. ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชน ในการเฝ้าระวังสถานการณ์
ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดย ศปป. ๓ กอ.รมน. ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ข.ก. ดำเนินการจัดอบรมโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายในการส่งข้อมูลข่าวสารในพื้นที่เฝ้าระวัง รวมทั้งเพื่อการประสานการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดย
มี พล.ต. จิรฐิต ธีรกุล รอง ผอ.ศปป.๓ กอ.รมน. เป็นประธานพิธีฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ และมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๓๓ คน ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองชั้น ๒ จังหวัดขอนแก่น
ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น