• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผวจ.ขอนแก่น พร้อม รองผอ.รมน.ประชุมรับมอบนโยบายติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๑

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผวจ.ขอนแก่น พร้อม รองผอ.รมน.ประชุมรับมอบนโยบายติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย พล.ต. กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก., รอง ผวจ.ขอนแก่น, หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ, นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร่วมประชุมรับมอบนโยบายในการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในส่วน ภูมิภาค ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด
ขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการมอบนโยบายฯ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้ทุกส่วนราชการบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อประชาชน พร้อมทั้งร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น