• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บุรีรัมย์-สพฐ .ห่วงเยาวชน เสริมหลักสูตรเตรียมลูกเสือสำรองระดับปฐมวัย สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันภัยจากโลกโซเซียล

บุรีรัมย์-สพฐ .ห่วงเยาวชน เสริมหลักสูตรเตรียมลูกเสือสำรองระดับปฐมวัย สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันภัยจากโลกโซเซียล

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมโรงเรียนในสังกัด กว่า 200 โรงเรียน ร่วมประชุมวางแผนเสริมหลักสูตรเตรียมลูกเสือสำรอง (ระดับปฐมวัย) เข้าสู่ห้องเรียน หวังปลูกฝังความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสาแต่วัยเยาว์ เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ รู้ทันภัยจากโลกโซเซียล สามารถช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นได้ โดยทาง สพป.จะเริ่มใช้หลักสูตรในวันเปิดเทอม 16 พฤษภาคม 2561 นี้
                         
วันนี้ 1 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ (สพป.บุรีรัมย์ เขต 1) นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รองผอ.สพป.บร.เขต 1 ได้เดินทางเป็นประธานในการประชุมวางแผนเตรียมการเสริมหลักสูตร เตรียมลูกเสือสำรอง (ระดับปฐมวัย) พร้อมกับตัวแทนคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์โรงเรียนในสังกัด สพป.เขต 1 จำนวน 202 โรงเรียน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน ให้ร่วมกันพิจารณารูปแบบกิจกรรมและเสนอข้อคิดเห็นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นำไปปรับให้เหมาะสมในการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อเป็นการวางรากฐานให้นักเรียนเติบโตเป็นคนดีของสังคม ประเทศชาติ และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศในอนาคต และรู้ทันภัยจากสังคมออนไลน์ทุกรูปแบบ ให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันและสามารถช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นได้
นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รองผอ.สพป.บร.เขต 1 เปิดเผยว่า ในยุคสมัยนี้ ภัยจากสังคมมีหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภัยจากโลกออนไลน์ ที่เยาวชนสามารถเข้าถึงได้รวดเร็ว ซึ่งมีทั้งประโยชน์และโทษ ซึ่งจากกรณีดังกล่าวทาง สพฐ.จึงได้มีนโยบายการนำกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างจริงจัง ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
โดยหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้รับการพัฒนาในด้านทักษะชีวิต และเชื่อมั่นว่ากิจกรรมลูกเสือ จะสามารถพัฒนาระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา การมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น รู้ทันภัยจากสังคมออนไลน์ทุกรูปแบบ ให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันและสามารถช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นได้
ภาพ / ข่าว ธีรยุทธ์ ชำนาญกอง / วันชัย ผิวอร่าม จ.บุรีรัมย์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น