• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

งานพิธีบรรพชา อุปสมบทหมู่ 45 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

งานพิธีบรรพชา อุปสมบทหมู่ 45 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

งานพิธีบรรพชา อุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ณ วัดวีระโชติธรรมมาราม
ต.หลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
                         
โดยมี ท่านพระภาวนาประชานุกูล เจ้าอาวาสวัดวีระโชติธรรมมาราม ประธานฝ่ายสงฆ์
คุณลักษณา จริยวัฒน์สกุล และคุณภูตะคา ชัยเชาวรัตน์ ประธานดำเนินการในการจัดงาน
รวมทั้งกลุ่มเพื่อน "เค เยาวราช" ร่วมงานอนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้.
เมื่อ27/05/2561
ภาพ/ข่าว : อนุวรรตน์ ภูมิมาศ
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น