• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

คณะผู้บริหาร กฟผ. ระดับ 11 ศึกษาดูงาน "โครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล"

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

คณะผู้บริหาร กฟผ. ระดับ 11 ศึกษาดูงาน "โครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล"

ช่วงเช้าวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายดนุนันท์ ไชยทุม วิศกร ระดับ10 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) , นายอาทิตย์ พรคุณา วิศกร ระดับ 9 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) , นายมนตรี พรแก้ว (พนักงานบัญชี ระดับ 7 และผู้ปฎิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานขับเคลื่อน "โครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล" ตามแผนยุทธศาสตร์ผู้ว่าการ กฟผ. ให้กับคณะผู้บริหาร กฟผ. ระดับ 11 จากสายรองผู้ว่าการทั่วประเทศ เดินทางมาศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารช้างน้อย เขื่อนสิรินธร
                         
ช่วงบ่าย ได้นำคณะฯ ลงพื้นที่ดูงานโครงการวิจัยธนาคารน้ำใต้ดิน , การปลูกผักอินทรีย์ ตามแนวทางโครงการชีววิถีฯ กฟผ. และกลุ่มอาชีพต่างๆ ของชุมชนบ้านโนนสำราญ ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ในการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม เพื่อพ้ฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนรอบเขื่อนสิรินธร ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในอนาคต
ภาพ/ข่าว
นายนที ศรีสมรรถการ
ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ ระดับ8
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น