• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร(กธอ-ฟ.) ร่วมรายการ " กฟผ.เขื่อนสิรินธรสัมพันธ์" กับโรงเรียนเพียงหลวง 12 ที่ได้รับรางวัลพระราชทานวันพืชมงคล

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร(กธอ-ฟ.) ร่วมรายการ " กฟผ.เขื่อนสิรินธรสัมพันธ์" กับโรงเรียนเพียงหลวง 12 ที่ได้รับรางวัลพระราชทานวันพืชมงคล

                         
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) นายเสมอ หาริวร ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รวมทั้งอาจารย์-นักเรียน ร่วมในรายการ " กฟผ.เขื่อนสิรินธรสัมพันธ์" โดยสถานีวิทยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.อุบลราชธานี) ตามความร่วมมือเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม กฟผ. ทั้งสื่อสถานีวิทยุ / โทรทัศน์ NBT. จ.อุบลราชธานี จากการที่โรงเรียนเพียงหลวง 12 ได้รับรางวัลพระราชทาน "ยุวเกษตรกรแห่งชาติ" จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทร์เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในพระราชพิธีวันพืชมงคล ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ ประจำปี 2561 ที่ผ่านมา
                         
สืบเนื่องจาก โรงเรียนเพียงหลวง 12 เดิมชื่อโรงเรียนบ้านท่าล้ง ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ที่ กฟผ.เขื่อนสิรินธร ได้นำโครงการชีววิถีฯ สนับสนุนจัดทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รับคณะต่างๆ มาศึกษาดูงาน ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการชีววิถีฯ ประเภทโรงเรียน 2 ปีซ้อน (ปี 2555-2556) และ ผอ.เสมอฯ ได้รับรางวัลพระราชทาน "ที่ปรึกษายุวเกษตรกรแห่งชาติ" ในวันพืชมงคล ปี 2560 และปัจจุบันเป็นโรงเรียนต้นแบบ ตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้" ของกระทรวงศึกษาธิการ
                         
ภาพ/ข่าว
นายนที ศรีสมรรถการ
ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ ระดับ 8
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น