• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

SRD. เยี่ยมยามถามข่าวชาวแก่งสะพือ

SRD. เยี่ยมยามถามข่าวชาวแก่งสะพือ


                                  
ช่วงเย็นของวันที่ 18 เมษายน 2561 หลังเทศกาลสงกรานต์ ณ ลานหน้าแก่งสะพือ นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ กธอ-ฟ. นำผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนสิรินธร และเครือข่ายส่วนราชการ ประกอบด้วย สำนักชลประทานที่ 7 นำโดยนายไพทูรย์ ไชยภูมิสกุล รอง ผอ.สปช.7 , โครงการชลประทานอุบลราชธานี นำโดย นายไพฑูรณ์ สุขต่าย ผอ.โครงการฯ , การประปาส่วนภูมิภาคพิบูลมังสาหาร โดยนายมนต์ศักดิ์ ยาวะโนภาส หน.ส่วนการผลิต จัดกิจกรรมในโครงการ "กฟผ.ชวนเพื่อน เยี่ยมเยือน ถามข่าวชาวแก่งสะพือ" เพื่อพบปะ รับฟังข้อเสนอแนะ กับผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณแก่งสะพือ จากการที่ กฟผ.ได้บริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลให้แก่งสะพือโผล่พ้นน้ำ มีความสวยงาม รองรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม/เล่นน้ำแก่ง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้นำเสนอภาพรวมของการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล และสถานการณ์น้ำของลุ่มน้ำมูล ให้ผู้ประกอบการ และผู้ร่วมกิจกรรมได้ทราบ โดยได้รับเกียรติจาก นายปัญญา เศวตธรรม นอภ.พิบูลมังสาหาร , นายศิริชัย อิทธิวงศ์ศุภกิจ นอภ.โขงเจียม,นายสนอง มะลัยขวัญ นอภ.สิรินธร ร่วมเป็นเกียรติในงาน และให้ผู้ร่วมงานได้รดน้ำขอพรด้วย จากตัวแทนผู้ประกอบการ , หน.ส่วนราชการ , ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , นักเคลื่อนไหวเพื่อสังคม ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่ง กฟผ.ได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก นายไพศาล ปีตาภา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร ในการอนุญาตให้ใช้สถานที่ จัดเตรียมสถานที่ให้ และส่งผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย
ทั้งนี้ จากการเสวนา ทราบว่าปีนี้แก่งสะพือมีความสวยงามกว่าทุกปี มีนักท่องเที่ยวเข้ามาก ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อการเอาใจใส่ของ กฟผ.ที่บริหารจัดการน้ำให้แก่งสะพือมีความคักคักอีกครั้ง
ภาพ/ข่าว
นายภูวนารถ ศรีสังวาลย์
หัวหน้าแผนกธุรการและบริการ เขื่อนสิรินธร
นายบุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวกระแสใต้@สยามโฟกัส ข่าว 4 ภาค
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น