• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561

รองผอ.รมน.ขอนแก่น ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์

รองผอ.รมน.ขอนแก่น ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์


เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลตรีกาจบดินทร์ ยิ่งดอน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กลุ่มองค์กรเครือข่ายจากกลุ่มต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการทอดผ้าป่าสมทบกองทุน เด็กชนบทฯ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีนวล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำหรับโครงการดังกล่าวนี้เป็นการจัดขึ้นเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาจากหน่วยงานทุกภาคส่วน องค์กรเครือข่ายจากกลุ่มต่างๆ และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคปัจจัยสนับสนุนการจัดหาทุนสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้วยโอกาส
ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.จ.ขอนแก่น
................ ...... ...... ...... .................
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์ จ.ขอนแก่น
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น