• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2561

ขอนแก่น!รองผอ.รมน.ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลสงกรานต์

ขอนแก่น!รองผอ.รมน.ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลสงกรานต์

                                เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลตรีกาจบดินทร์ ยิ่งดอน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พร้อมมอบเครื่องดื่มให้เจ้าหน้าที่ที่ประจำจุดฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเพื่อบริการประชาชน โดยจุดบริการประชาชนฯ ดังกล่าวมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกบริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในห้วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี การบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน เพื่อมุ่งหวังให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
............. ...... ...... ....... .................
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น