• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

รองผอ.รมน.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑

รองผอ.รมน.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. พลตรีกาจบดินทร์ ยิ่งดอน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีฯ สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมหน่วยงาน ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดี อันจะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการการปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
............... ....... ....... ....... .............
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น