• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

สมาคมคุ้มครองสิทธิมนุษย์ชน ร่วมกับสมาพันธ์สื่อมวลชนสระแก้ว มอบรถวีลแชร์ผู้ยากไร้

สมาคมคุ้มครองสิทธิมนุษย์ชน ร่วมกับสมาพันธ์สื่อมวลชนสระแก้ว มอบรถวีลแชร์ผู้ยากไร้


วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.00น. นายสมชาย แก้วสุทธิ และคณะกรรมการบริหารสมาคมองค์คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และสมาพันธ์สื่อมวลชนสระแก้ว (หนังสือพิมพ์พลังประชารัฐ และ หนังสือพิมพ์เจาะลึกจริง) ร่วมกับนายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ มอบรถวีลแชร์ จำนวน 3 คัน ให้แก่ผู้แทนรับไปมอบให้แก้ผู้ป่วยติดเตียงในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว ซึ่งทั้ง 3 ราย ทางสมาคมฯได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความต้องการของผู้รับ และผู้รับก็สามารถนำไปใช้ได้ตามประสงค์
และทางสมาคมฯ ได้มอบรถวีลแชร์ให้ผูป่วยติดเตียงไปแล้ว เขตอำเภอเมืองสระแก้ว จำนวน 5 คัน
วันที่ 4 เมษายน ไปมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงที่อำเภออรัญประเทศ จำนวน 2 คน
และในวันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ทางสมาคมองค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เดินทางไปมอบรถวีลแชร์ จำนวน 4 คัน ให้กัผู้ป่วยติดเตียง เขตอำเภอเขาฉกรรจ์ โดยมีนายสุพจน์ เมฆประดับ นายอำเภอเขาฉกรรจ์ เป็นประธานรับมอบ
ซึ่งทางสมาคมฯ จะประสานงานทะยอยมอบไปทุกอำเภอในจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการแบ่งเบาภาระของบุตรหลาน ญาติ พี่น้อง ได้ในส่วนหนึ่ง และทางสมาคมฯ จะเป็นสะพานบุญมอบจักรยานให้กับนักเรียนที่มีบ้านตั้งอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนสะดวกในการเดินทางเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการรับส่ง ทางสมาคมองค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และสมาพันธ์สื่อมวลสระแก้ว จะทำดีด้วยหัวใจ ก้าวไปกับจิตอาสา ต่อไป
ภัทรพล มานะสร้าง
สมาพันธ์สื่อมวลชนสระแก้ว รายงาน
................ ...... ..... ..... .................
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์ จ.ขอนแก่น
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น