• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2561

ชุมชนบ้านห้วยทรายรดน้ำขอพรผู้อาวุโสก่อนออกเดินทาง

ชุมชนบ้านห้วยทรายรดน้ำขอพรผู้อาวุโสก่อนออกเดินทาง

ชุมชนบ้านห้วยทราย ม. 7 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น สืบสานวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโสภายในหมู่ก่อนเดินทางกลับไปทำงาน
15/เมย./61 บุตรหลานชุมชนบ้านห้วยทราย ม.7 ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้เฒ่าผู้แก่ภายในหมู่บ้าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุตรหลานที่จากบ้านไปทำมาหากินทาง กทม.โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จ่าสิบเอก อดุลย์ศักดิ์ เล่ห์กัน และนายสงวน จันพรหม ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยทราย เป็นผู้กล่าวนำขอขมาจากผู้อาวุโส จำนวน 96 ท่าน ในการจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ประจำหมู่บ้าน ได้จัดทำเป็นประเพณีสืบสานกันมานาน จากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบันและจะยั่งยืนสืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลานต่อไป
ในการนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีรดน้ำดำหัวและประเพณีสงกรานต์ไทยให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นบ้านห้วยทรายสืบต่อไปและเป็นการแสดงออกถึงความเคารพความกตัญญูต่อผู้สูงอายุในหมู่บ้าน
ซึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามประจำท้องถิ่นสืบต่อไปให้นานแสนนานและยั่งยืนต่อไป
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวกระแสใต้@สยามโฟกัส ข่าว 4 ภาค/อีสาน จ.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น