• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561

"พรรคไทยธรรม" พรรคการเมืองคนรุ่นใหม่ หัวใจประชาธิปไตย เพื่อประชาชน

"พรรคไทยธรรม" พรรคการเมืองคนรุ่นใหม่ หัวใจประชาธิปไตย เพื่อประชาชน
👉กลุ่มหมอ-นักวิชาการในชื่อกลุ่ม”พรรคไทยธรรม” พรรคการเมืองของคนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย เดินหน้าการจัดตั้งพรรคเพื่อให้ทันต่อโรดแมปการเลือกตั้งตามที่รัฐบาลกำหนด -27/4/18 เวลา 15.00น. ท่านนายแพทย์กิติกร วิชัยเรืองธรรม รองหัวหน้าพรรคไทยธรรม และ นายอรุณชัย ยะพันธ์ชัย นายทะเบียนสมาชิกพรรคไทยธรรม ได้เดินทางเข้ารับหนังสืออนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมทางการเมือง จากกองเลขาฯคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่กองบัญชาการกองทัพบก และ หนังสือรับแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง (พ.ก.7/2) จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกรียติแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นหลักฐานใช้ในการประกอบยื่นจัดตั้งพรรคการเมือง โดยในโอกาสเดียวกันได้ร่วมหารือกับ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพรรคการเมือง ประจำสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ถึงประเด็นต่างๆ โดยสาระสำคัญคือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการลงคะแนนเสียง แนวทางการวางกรอบนโยบายต่างๆเพื่อไม่ให้ขัดต่อข้อกฎหมายในการจัดตั้งพรรคการเมือง โดยพรรคไทยธรรมมุ่งหวังให้การดำเนินจัดตั้งพรรคของคนรุ่นใหม่ให้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด เพื่อพร้อมเข้าสู่สนามการเลือกตั้งใหญ่ที่ทางรัฐบาลวางโรดแมปไว้ ภายใต้สโลแกนพรรค “คุณภาพ คุณธรรม นำสังคมไทย” ต่างกายแต่หัวใจเดียวกัน หัวใจเพื่อประชาธิปไตย
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น