• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2561

กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมสืบสานบุญประจำปี ประเพณีสงกรานต์ บุญผะเหวดสันดร วัดศรีบุรมย์ บ้านกงเก่า

กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมสืบสานบุญประจำปี ประเพณีสงกรานต์ บุญผะเหวดสันดร วัดศรีบุรมย์ บ้านกงเก่า

วันที่ 14 เมษายน 2561 ณ วัดศรีบุรมย์ บ้านกงเก่า ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น นายประสิทธิ์ อุปชิตร วิศวกร ระดับ 11 โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานกองบำรุงรักษาโยธา รวมทั้งแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชุนสัมพันธ์ เป็นผู้แทน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ถวายปัจจัยจำนวน 2,100 บาทและน้ำดื่มจำนวน 30 โหล ในงานทำบุญประจำปี ประเพณีสงกรานต์ บุญผะเหวดสันดร ผ้าป่าครอบครัว ทำบุญร่วมชาติรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และต้อนรับผ้าป่าสามัคคีคืนสู่เหย้าของชาวบ้านกงเก่า ซึ่งได้จัดทำเป็นประจำทุกปีจนเป็นวัฒนธรรมประเพณีสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นและยั่งยืนต่อไปชั่วลูกชั่วหลานในอนาคตต่อไป
ภาพ/ข่าว
นส.จิรธร สีสังข์
พนักงานวิชาชีพ ระดับ 4
นายบุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวกระแสใต้@สยามโฟกัส ข่าว 4 ภาค/อีสาน จ.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น