• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561

ขอนแก่น!ททท.ร่วมกับ จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ เทศกาลหมอลำคาร์นิวัล 2561(Mor lum Carnival 2018)

ขอนแก่น!ททท.ร่วมกับ จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ เทศกาลหมอลำคาร์นิวัล 2561(Mor lum Carnival 2018)


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. พลตรีกาจบดินทร์ ยิ่งดอน ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ 12 (ขอนแก่น)/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลหมอลำคาร์นิวัล 2561 (Mor lum Carnival 2018) โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดงานเทศกาลดังกล่าวขึ้น ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายนภดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดงานฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักแสดงหมอลำ จากทั่วภาคอีสาน ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชนจากทุกสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ ในครั้งนี้ สำหรับการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาคอีสาน ด้านศิลปะ และเสริมสร้างบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามให้ศิลปินหมอลำตระหนักและธำรงไว้ซึ่งศิลปะการแสดงหมอลำ อันเป็นภูมิปัญญาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จังหวัดขอนแก่น และสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์รวมของหมอลำ “เมืองหมอแคน แดนหมอลำ” เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต่อไป

ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.จ.ขอนแก่น
............... ...... ...... ..... ...................
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ จ.ขอนแก่น
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น