• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566

สกร.ขอนแก่น!!เปิดมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ "สานฝันสู่ความเป็นเลิศ"

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

สกร.ขอนแก่น!!เปิดมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ "สานฝันสู่ความเป็นเลิศ"


      วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ "สานฝันสู่ความฝันเป็นเลิศ" ประจำปี 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักศึกษา เกิดทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลาย และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านทักษะทางวิชาการ พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษามีโอกาสได้เผยแพร่ผลงาน และกิจกรรมการศึกษาออกสู่สังคม โดยมีนายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยครูและนักศึกษา กศน. เข้าร่วมโครงการ


นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า (กสร.จ.ขอนแก่น) จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการสานฝันสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในด้านทักษะทางด้านวิชาการทั้งสายสามัญและสายอาชีพ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษา ผลงานนวัตกรรมของครู สกร.และผลงานของสถานศึกษาในสังกัด การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อพัฒนาผู้เรียนและประชาชนทั่วไปให้มีทักษะในด้านอาชีพ ทักษะในด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน ซึ่งประชาชนที่มีความสนใจที่ประสงค์จะมาเรียนกับ สกร.อำเภอ ทั้ง 26 แห่ง และ กศน.ตำบล ซึ่งจะมีคณะวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้าไปสอนให้กับผู้เรียนซึ่งมีหลักสูตรที่น่าสนใจ เช่น หลักสูตรตัดผมชาย หลักสูตรการทอผ้า หลักสูตรการสานตะกร้าพลาสติก ซึ่งสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างดี

นายถาวร ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่มีเด็กออกจากระบบการศึกษากลางคัน กสร.จะมีโครงการที่ชื่อว่าโครงการพาน้องกลับมาเรียน ซึ่งจะให้ครู กสร.ออกสำรวจ โดยเฉพาะครูในพื้นที่จะทำข้อตกลง MOU กับหน่วยงานเขตพื้นที่การศึกษาและภาคีเครือข่าย ที่จะนำเด็กนักเรียนที่ออกจากระบบกลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษานอกระบบประมาณ 700 คน ซึ่งมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เรียนระดับปฐมศึกษาตอนต้นและอุดมศึกษาตอนปลาย และในส่วนของผู้เรียนที่มีความต้องการที่จะเรียนด้านการฝึกอาชีพเขา จะมีหลักสูตรฝึกอาชีพให้กับผู้เรียนที่มีความประสงค์ และมีการจัดฝึกอบรมให้กับประชาชนตามความรู้ตามความถนัดที่ต้องการที่จะพัฒนาตนเอง

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


----------------------------------------------------


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น