• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจับมือแบ็งก์ชาติภาคอีสาน ผนวกการทำงานแชร์ประสบการณ์ ข้อเตือนใจ ‘ภัยในตลาดเงิน ภัยในตลาดทุน’ ให้กับกลุ่มผู้นำทางสังคมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจับมือแบ็งก์ชาติภาคอีสาน ผนวกการทำงานแชร์ประสบการณ์ ข้อเตือนใจ ‘ภัยในตลาดเงิน ภัยในตลาดทุน’ ให้กับกลุ่มผู้นำทางสังคมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น


      เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2566 ณ สำนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  นายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดงานสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 1/3 จังหวัดขอนแก่น "ภัยในตลาดเงิน และภัยในตลาดทุน” โดยมี ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคุณพรนิภา สินโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะออกเฉียงเหนือ คุณยิ่งยง นิลเสนา นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คุณสิริพร จังตระกุล เลขาธิการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และ ดร.ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิตินวัตกรรม คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ในการร่วมมือผนวกการทำงานเรื่องการแชร์ประสบการณ์ เล่าเรื่อง ข้อเตือนใจ ภัยในตลาดเงิน ภัยในตลาดทุนให้กับกลุ่มผู้นำทางสังคมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ กลุ่มบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม กลุ่มทนายความ กลุ่มนักลงทุน  กลุ่มโบรกเกอร์ กลุ่มนักวิชาการด้านกฎหมาย กลุ่มข้าราชการปกครอง และกลุ่มสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคอีสานและในจังหวัดขอนแก่น


สำหรับโครงการการจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม-Class Action สัมมนาสัญจร ครั้งที่ 1/3 จังหวัดขอนแก่น "ภัยในตลาดเงิน และภัยในตลาดทุน” ข่าวดีสำหรับ ทนายความมืออาชีพทราบกันอยู่แล้วว่า โลกออนไลน์ที่ช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็วให้กับพวกเรานั้นจะมาพร้อมกับภัยที่จู่โจมพวกเราอย่างรวดเร็ว และขณะเดียวกันก็พบว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นขยายเป็นวงกว้างในทุกวงสังคม มูลค่าความเสียหายก็หนักหน่วงด้วยเช่นกัน สองหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่กำกับดูแลตลาดเงินและตลาดทุน คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์-ก.ล.ต.จึงมีมาตรการการให้คำแนะนำ การเตือนภัย ไปยังพี่น้องประชาชนในหลากหลายรูปแบบเสมอมา แต่พบว่าพัฒนาการของมิจฉาชีพ ทั้งในด้านการใช้เทคโนโลยี และเทคนิคขั้นตอนของการสื่อสารระหว่างบุคคลซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 


นายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “ ขอนแก่นเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ จำนวนประชากรกว่า 1.8 ล้านคนจาก 26 อำเภอ เป็นเมืองที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากจุดเด่นของจุดที่ตั้งที่สามารถกระจายตัว เป็นรัศมีโดยรอบไปยัง 20 จังหวัดในภูมิภาคนี้ กรณีของโลกออนไลน์ ก็มาพร้อมกับความเจริญทางเทคโนโลยี หน่วยราชการ มีหน้าที่ที่จะต้องบอกกล่าวเตือนภัย และเป็นที่พึงของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ทุกภัย โดยเฉพาะภัยทางการเงิน และการลุงทนที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา กับทุกคน” 


ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น กล่าวเสริมว่า “เทคโนโลยีใหม่ทั้งการซื้อขายและการชำระเงินแบบ Digital ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบาย แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงใหม่ๆ จึงถือเป็นพันธกิจร่วมกันของภาครัฐและเอกชน ที่จะให้ความรู้กับประชาชนเพื่อรู้ทัน และลดอันตรายจากภัยดังกล่าว” 


นายยิ่งยง นิลเสนา นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวเพิ่มเติมในประเด็นภัยในตลาดทุนที่จำเป็นต้องสื่อสาร เล่า แชร์ประสบการณ์ว่า “การลงทุนในหลักทรัพย์ นอกเหนือจากการต้องบริหาร ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้แล้วนั้น หากเกิดกรณีถูกฉ้อฉล ถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ได้รับความเป็นธรรม อีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยเยียวยาผู้ลงทุน คือ การเตรียมจัดตั้ง “ศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  ในการฟ้องคดีแบบกลุ่ม-Class Action”  ซึ่งสมาคมฯ กำลังดำเนินการ  จึงมีการ จัดสัมมนาสัญจร ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย  เพื่อสร้างการรับรู้ ร่วมกัน ของภัยในตลาดเงินและภัยในตลาดทุน ในจังหวัดที่มีสำนักงาน ตั้งอยู่ เริ่มที่ขอนแก่น ครั้งต่อไป คือ เชียงใหม่ และ สงขลา”
นอกจากนี้ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยยังร่วมกับสภาทนายความแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดหลักสูตรให้กับทนายความ ผู้ที่มีความสนใจในสายวิชาชีพนี้อีกด้วย” โดยสามารถติดตาม กิจกรรมและภารกิจของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ที่ www.thaiinvestors.com, FB@TIA.society กองประสานงาน : คุณนิตยา แก้วเมือง/คุณธีรประภา อยู่ร่วมใจ โทร. 02-247-7486-88 / 097-141-7992 e-mail :   tia.nitta32@gmail.com


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น