• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น (น้ำพอง) ร่วมออกบูธ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร" เฉลิมพระเกียรติ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น (น้ำพอง) ร่วมออกบูธ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร"  เฉลิมพระเกียรติ


       เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 66 - บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาน้ำพอง โดยนายทวีป ศรีวงษ์ หัวหน้าส่วนอาวุโสจัดหาวัตถุดิบ, นายนิรุจติ โหราจันทร์ หัวหน้าส่วนสนับสนุนไร่, เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ ร่วมออกบูธถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมการปลูกอ้อย พร้อมมอบกระเป๋ารักษ์โลกให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมบูธ และสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 40 แพ็ค สำหรับใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 


พร้อมกันนี้ ภายในงาน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ยังได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ การมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม สร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะผู้บริหาร และพนักงานเป็นอย่างยิ่ง ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดของแก่น

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น