• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565

VR กู้ภัย 803 ศิษย์หลวงพ่อกล้วย จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

VR กู้ภัย 803 ศิษย์หลวงพ่อกล้วย จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 


     เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 อาสาสมัคร VR.กู้ภัย. 803.ขอนแก่นศิษย์หลวงพ่อกล้วยลงพื้นที่ช้วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบ้านโนนเมือง ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคสม หมู่บ้านโนนเมืองน้ำท่วมมาเป็นอาทิตย์แล้วเกิดความเสียหายต่อพืชผลการเกษตรนาข้าวเสียหาย100% สิ่งของในบ้านออกมาไม่ทันก็เสียหายทั้งหมดบ้านบางหลังน้ำท่วมถึง 5 เมตร และบางพื้นที่ก็ท่วมสูงจนไม่สามารถออกมาจากบ้านได้ ทางอาสาสมัคร VR กู้ภัย 803 ศิษย์หลวงพ่อกล้วย จึงได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านโนนเมือง และมอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม ให้กับชาวบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และความยากลำบาก ในช่วงภาวะวิกฤตน้ำท่วมบ้านเรือนและนาข้าว 200 ครัวเรือน


ด้านนาย สุทธิรักษ์ นามวงษ์ VR กู้ภัย 803 ศิษย์หลวงพ่อกล้วย (คณะกรรมการสถานพินิจ จ.ขอนแก่น) ได้กล่าวให้กำลังใจชาวบ้านโนนเมือง ว่าให้ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมโดยเร็ว และมีความห่วงใยให้มีกำลังใจมีแรงสู้ต่อไป ไม่ท้อถอยต่อปัญหาและอุปสรรคที่กำลังเกิดขึ้น และดีใจที่ได้มาช่วยเหลือชาวบ้านในครั้งนี้ เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น