• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์ จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการปันความสุขให้น้อง ประจำปี 2565

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์ จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการปันความสุขให้น้อง ประจำปี 2565 


      เมื่อวันที่ 4 ต.ค.65 เวลา 10.00 น. บรรณาธิการข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์(สื่ออนไลน์) จ.ขอนแก่น พร้อมทีมผู้สื่อข่าวได้จัดกิจกรรมโครงการปันความสุขให้น้อง ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยมี จ.อ.ส.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เป้นประธานเปิดงานในพิธี และมีนายพนมกรณ์ ศรีโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา กล่าวต้อนรับคณะผู้จัดงานและสื่อมวลชน และมีนายเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร บรรณาธิการข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์(สื่อออนไลน์) จ.ขอนแก่น กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้
โดยมีนักเรียนทั้งหมด 110 คน ครู 11 คน


ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการละเล่นเสริมทักษะ การละเล่นฝึกความกล้าแสดงออก ฝึกความอดทน ฝึกความสามัคคีในหมู่คณะ การละเล่นแจกของรางวัลต่างๆมากมาย และมีการเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ และแจกขนม รวมไปถึง อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน เพื่อให้น้องๆมีความสุข และมีความรักความสามัคคี เสริมสร้างการเรียนรู้ กล้าแสดงออก และห่างไกลจากยาเสพติด


ผู้ประสานงานกิจกรรมโครงการปันความสุขให้น้อง ประจำปี 2565 
- นายเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร   บรรณาธิการข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์(สื่อออนไลน์)
- นางสาวสะใบแพร พื้นแสน   เลขาธิการข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์(สื่อออนไลน์)
- นายบุญสี ศรีกุล  ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์(สื่อออนไลน์)


ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ
- บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน)
- บริษัทภาคอีสานพืชผล จำกัด (ยาบำรุงร่างกายกำลังเสือโคร่ง)
- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ร้านอันดามันการยาง
- นางสาวสะใบแพร พื้นแสน
- คุณปสุตา ชมจันทร์ ร้านครัวชมทุ่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
- หจก.ภูดิศ โลจิสติกส์
- นางสาวธัญญาพิมล จันทะเบ้า  หนังสือพิมพ์ข่าวภาค 4 
- นางติ๋ม คนตรง
- คุณธนพร สุวรรณบาง
- คุณดวงใจ แสนบุญ
- นายวัชรินทร์ โพธิ์เหลือ ผู้จัดการบริษัทสามมิตร กรีนพาวเวอร์ โลจิสติกส์
- นายอุทัย เพ็งทิพย์
- นายบุญธรรมา รักษาเคน พร้อมครอบครัวบ้านบุญ

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น