• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ธนาคารแห่งประเทศไทย จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่มอบข้าวกล่อง 200 กล่อง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ธนาคารแห่งประเทศไทย จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่มอบข้าวกล่อง 200 กล่อง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น


วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น. ธนาคารแห่งประเทศไทย จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่มอบข้าวกล่องจำนวน 200 กล่อง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บ้านโนนสวรรค์ - เก่าขา อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น พร้อมทีมข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และความทุกข์ยากให้กับประชาชนในช่วงภาวะวิกฤตน้ำท่วมบ้านเรือน ซึ่งยังมีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และไม่สามารถทำอะไรได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องเฝ้าดูแลบ้านของตน ในขณะที่มีน้ำท่วมอยู่ หลังจากที่เขื่อนอุบลรัตน์ได้ปล่อยน้ำออก 54 ล้าน ลบ.ม./วัน ระหว่างวันที่ 12 - 19 ตุลาคม 2565 


ทั้งนี้ ทางธนาคารแห่งประเทศไทย จ.ขอนแก่น ได้กล่าวให้กำลังใจชาวบ้านโนนสวรรค์ - เก่าขา อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ให้มีแรงมีกำลังใจสู้ต่อไปในภาวะวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้


และขอบขอบคุณ เจ้าหน้าที่ อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น , กู้ภัยอุบลรัตน์ , กรมเจ้าท่าขอนแก่น ,กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ที่อำนวยความสะดวกและต้อนรับอย่างเต็มที่
เขื่อนอุบลรัตน์ ระดับน้ำยังวิกฤติ ต้องคงการระบายน้ำที่ระดับ 54 ล้าน ลบ. ม.
สถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ข้อมูลเวลา 06.00 น. ระดับน้ำในเขื่อน 184.11 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง(ม.รทก.) ปริมาณน้ำในเขื่อน 3,218.37 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 132 % ของความจุเขื่อน(ความจุเขื่อนปกติ 100% เท่ากับ 2,431.30 ล้าน ลบ.ม.) เมื่อวานมีน้ำไหลเข้าเขื่อน 76.24 ล้าน ลบ.ม.
เมื่อวานเขื่อนระบายน้ำ 54.00 ล้าน ลบ.ม. แผนการระบายน้ำวันนี้ 54.00 ล้าน ลบ.ม. เป็นการระบายน้ำเท่าเดิมจากเมื่อวานนี้ โดยขณะนี้เขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณ น้ำกักเก็บในอ่างเกินความจุปกติ (100%) อยู่เป็นจำนวน 787.07 ล้าน ลบ.ม. (เขื่อนอุบลรัตน์ มีน้ำเต็มความจุอ่างปกติ 100 % ที่ระดับ 182.00 ม.รทก. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 15.00 น.) จากสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ขณะนี้ ยังคงมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามมติการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เพื่อการบริหารจัดการน้ำเขื่อนอุบลรัตน์รองรับสถานการณ์ฝนตกและการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดความสมดุลในลุ่มน้ำชี-พอง ทั้งด้านเหนือเขื่อน และท้ายเขื่อน รวมทั้งให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เขื่อนอุบลรัตน์ ปรับเพิ่มการระบายน้ำ ตั้งแต่ 25-35 ล้าน ลบ.ม./วัน และหากปริมาตรน้ำมากกว่าความจุอ่าง 100% แล้ว(ระดับ 182.00-183.50 ม.รทก.) ให้ปรับการระบายน้ำเป็น 35-54 ล้าน ลบ.ม./วัน โดยทยอยปรับเพิ่มการระบายแบบขั้นบันได ให้เป็นตาม สถานการณ์/ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง และหลักวิชาการและคำนึงถึงผลกระทบเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด ทั้งนี้ให้เขื่อนอุบลรัตน์ จัดทำแผนระบายน้ำรายวันแจ้งทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบและประชาชนทุกภาคส่วนทราบเพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สำหรับการรองรับปริมาตรน้ำที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงถัดไป และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2565 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จังหวัดขอนแก่น กฟผ.ได้นำเสนอในวาระเพื่อทราบการปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ ตามมติคณะ กรรมการลุ่มน้ำชี และจากการคาดการณ์ขณะนี้ยังคงมีปริมาณน้ำในลุ่มน้ำพรม-เชิญ ลำน้ำพองและลำพะเนียง รวมถึงน้ำที่หลากในพื้นที่เหนือเขื่อน ยังมีปริมาณมาก ที่จะไหลเข้าเขื่อนส่งผลให้เขื่อนอุบลรัตน์มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นถึง 184.00 ม.รทก. ซึ่งเป็นระดับวิกฤตที่น้ำจะล้นคันดินด้านเหนือเขื่อน จำเป็นที่เขื่อนอุบลรัตน์ต้องระบายน้ำเพิ่มมากขึ้น มีแผนดังนี้
วันที่ 9 ตุลาคม 2565 ระบายน้ำ 52 ล้าน ลบ.ม วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ระบายน้ำ 54 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ระบายน้ำวัน 54 ล้าน ลบ.ม.จนกว่าสถานการณ์น้ำมีการเปลี่ยนแปลง และยังคงติดตามสถานการณ์ด้านเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน เพื่อการบริหารการระบายน้ำต่อไป
จึงขอประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่อยู่เหนือเขื่อนอุบลรัตน์ริมอ่างเก็บน้ำและท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ให้เฝ้าระวังเพื่อรับระดับน้ำในอ่างและลำน้ำพองท้ายเขื่อนที่สูงขึ้น เตรียมยกของขึ้นที่สูง เพื่อรับสถานการณ์ระดับน้ำที่จะสูงเพิ่มขึ้น ในช่วงนี้


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น