• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565

ขอนแก่น!!คึกคัก ประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!คึกคัก ประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่


      วันนี้ 5 ก.ย. 65 ที่หอประชุมอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจติดตามบรรยากาศการรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน รอบใหม่ ที่เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 5 กันยายน -19 ตุลาคม 2565 หลังจากที่มีการกำหนดเกณฑ์ใหม่ โดยครั้งนี้ทางจังหวัดได้ตั้งจุดรับลงทะเบียน เพื่อเอื้อให้กับประชาชนรายได้น้อยบางกลุ่ม ที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนได้ โดยวันแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนพบว่า มีประชาชนเดินทางมาเข้าคิวรอรับลงทะเบียนเป็นจำนวนมากตั้งแต่ก่อนเวลา 09.00 น. ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย 


ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกที่ทางกระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดขอนแก่น ได้คิกออฟพร้อมกันทั้ง 26 อำเภอ ตามสถานที่กำหนดไว้คือที่ว่าการอำเภอ 26 อำเภอ สาขาของธนาคาร ธ.ก.ส. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้ได้เข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มากที่สุด 


สำหรับแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการจะลงทะเบียน การลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th สามารถดำเนินการได้สำหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต  กรณีที่ผู้ลงทะเบียนที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนสามารถเดินทางมาลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนนั้น ผู้ลงทะเบียน จะต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนทั้งผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว เพื่อนำไปยื่น ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน พร้อมบัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน รวมถึงสำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสและบุตรพร้อมลงลายมือชื่อในกรณีที่คู่สมรสและบุตรไม่ได้เดินทางมา 


กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนได้ ทั้งนี้แบบฟอร์มการลงทะเบียนและหนังสือมอบอำนาจสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของโครงการฯ
Cr.PRKHONKAEN
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น