• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

ขอนแก่น!!จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2565

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2565


     วันที่ 6 ก.ย.65 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จ่าสิบเอกอดุลย์ศักดิ์ เล่ห์กัน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและปิดโครงการ โดยมีประธานชมรมผู้อาวุโสตำบลบ้านดง นายสุภาพ แนวเงินดี เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประค์ในการจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
   

ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านดงได้ดำเนินกิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแลคุ้มครองพร้อมพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ เสริมสร้างสุขภาพที่ดี ของผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม เสริมสร้างศักยภาพคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับอีกทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงค์สืบต่อไป ในการจัดโครงนี้ได้จัดแล้วจำนวน 2 รุ่น ๆ นี้เป็นรุ่นที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 31 คน
ภาพ/ข่าว : บุญสี ศรีกุล ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น