• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ใน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ใน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น


     วันนี้ 10 ก.ย. 65 ที่บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/ผู้แทนสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส โดยมีนางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานชมรมธรรมศาสตร์ขอนแก่น พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรม


ด้วยอำเภอชุมแพได้รับเงินสนับสนุนตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้และด้อยโอกาส จาก สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส จำนวน 2 ราย รายละ 50,000 บาท ได้แก่ ครอบครัวของนายหนูพิศ สีแก้ว บ้านเลขที่ 9/1 ม.3 ต.วังหินลาด ซึ่งอยู่อาศัยจำนวน 5 คน สภาพบ้านชำรุดทรุดโทรมไม่มั่นคง พื้นบ้านต่ำ ก่อผนังอิฐบล็อก หลังคาสังกะสีเก่า ผุผัง และครอบครัวของนางทองพูน นาบูด บ้านเลขที่ 298 ม.3 ต.วังหินลาด ซึ่งอยู่อาศัย จำนวน 4 คน สภาพบ้านปูนชั้นเดียว ชำรุดทรุดโทรม ก่อผนังอิฐบล็อกไม่มีผนังกั้นห้อง อยู่แบบแออัด


อำเภอชุมแพได้ปรับปรุงสภาพบ้าน 2 หลัง รวม 100,000 บาท รวมทั้งมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบ อีกจำนวนเงิน 57,650 บาท ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส จำนวน 2 ราย ซึ่งการดำเนินการในปรับปรุง ซ่อมแซม ได้รับการสนับสนุนทหารช่าง จากค่ายมหาศักดิ์พลเสพ ร.8 พัน 2 พร้อมด้วยจิตอาสา อีกด้วยCr.PRKHONKAEN
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น