• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น!! มอบอุปกรณ์กีฬา ส่งเสริมการออกกำลังกายมวลชน ตามโครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน กิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น!! มอบอุปกรณ์กีฬา ส่งเสริมการออกกำลังกายมวลชน ตามโครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน กิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank)


     วันนี้ (14 มิ.ย. 65) ที่ ห้องประชุมศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน กิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank) เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พลศึกษามีอุปกรณ์กีฬาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้แก่เยาวชนและประชาชน เปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีโอกาสเข้าถึงและใช้อุปกรณ์กีฬาในการประกอบกิจกรรมการออกกำลังกายและ เล่นกีฬาในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายกีฬาชมรมกีฬาและชุมชนต่างๆ ได้มีโอกาสใช้อุปกรณ์กีฬาในการจัดกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดี
        

      ทั้งนี้ ศูนย์พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงาน ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอทุกอำเภอและเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัดทุกจังหวัด ดังนี้
      

ระดับอำเภอ ประกอบด้วย ลูกฟุตบอล 6 ลูก ลูกฟุตซอล 5 ลูก ลูกวอลเลย์บอล 5 ลูก ลูกบาสเกตบอล 3 ลูก
      

ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ลูกฟุตบอล 30 ลูก ลูกฟุตซอล 20 ลูก ลูกวอลเลย์บอล 10 ลูก ตาข่ายฟุตบอล 2 ชุด และ ตาข่ายฟุตซอล 1 ชุด

      ทั้งนี้ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาและประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อให้มีสุขภาพที่ยั่งยืน โดยมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและเจ้าหน้าที่พลศึกษาจาก 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม หนองบัวลำภู บึงกาฬ นครพนม เลย สกลนคร กาฬสินธุ์ และ หนองคาย เข้าร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์ในครั้งนี้

Cr.PRKHONKAEN
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น