• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ขอนแก่น!!เปิด kick off รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้าม สร้างการรับรู้และความปลอดภัย

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!เปิด kick off รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้าม สร้างการรับรู้และความปลอดภัย 
 


     วันนี้ (22 ก.พ. 65) ที่ บริเวณหน้าสวนเรืองแสง (สวนประตูเมืองขอนแก่น) ถนนมิตรภาพ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ระหว่างวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเร่งดำเนินการสร้างกระแสการรับรู้และสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ตามมติคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ในการสร้างกระแสการรับรู้ สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมในการรณรงค์ ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม
       

จากกรณีที่รถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตบริเวณทางข้าม ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้แจ้งให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยจังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ทุกวันที่ 21 ของทุกเดือน เพื่อสร้างกระแสการรับรู้และสร้างความปลอดภัยทางถนน อย่างต่อเนื่อง


ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ทั้ง 26 อำเภอจังหวัดขอนแก่น โดยเน้นในจุดที่เป็นชุมชนหนาแน่นเป็นลำดับแรก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของประชาชน พร้อมขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีสติและคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและส่วนรวม ซึ่งขณะนี้ได้ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแขวงการทางร่วมตรวจสอบทางแยก ทางร่วม จุดตัด จุดเสี่ยงอันตรายในพื้นที่ต่างๆ โดยจังหวัดจะเป็นหน่วยประสานงานในการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และหากประชาชนพบเห็นจุดเสี่ยงจุดอันตราย สามารถแจ้งมายังจังหวัดเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไปได้ พร้อมกำชับหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งสำนักงานขนส่ง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต้องกวดขันการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยประชาชนหากไม่เดินข้ามทางข้ามจะมีโทษปรับ 200 บาท และสำหรับรถที่ไม่ชะลอความเร็วหรือหยุดรถให้คนข้ามจะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ขับขี่ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 


ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ได้ขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยโดยเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราและการบริการผู้พิการ คนชรา และประชาชนทั่วไปให้สามารถใช้ทางได้อย่างปลอดภัยมีการจัดตำรวจจราจรประจำจุดทางข้าม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แขวงการทาง ให้บริการในการทาสี ตีเส้น การติดตั้งป้ายที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ปรับปรุงสิ่งที่บดบังสายตา เช่น ป้ายโฆษณาต้นไม้ริมทางที่บดบังทัศนวิสัยและการมองเห็น โดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียน ที่มีรถสัญจรหนาแน่นและรถใช้ความเร็ว จะต้องมีการตีเส้น ขัดสี วัดค่าสีให้มีการสะท้อนแสงได้ดีให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่โดยเร็ว Cr.PRKHONKAEN
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น