• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564

นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำในชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าน้ำพอง

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำในชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าน้ำพอง 


      วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอน้ำพอง เดินทางเป็นประธาน ในพิธีเปิด โครงการอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำในชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าน้ำพอง ณ หนองสระกุด บ้านสระกุด ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดย นายไวทูรย์ เกียรติเฉลิมคุณ  ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอน้ำพอง มอบพันธ์ปลา ยี่สก ปลานวลจันทร์ ปลาสร้อย รวม จำนวน 9,000 พันตัว  ทั้งนี้ นายพนม เย็นสบาย นายกเทศมนตรีตำบบม่วงหวาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลม่วงหวาน นางไพสงค์ นารี กำนันตำบลม่วงหวาน พร้อมด้วย ฝ่ายปกครองตำบลม่วงหวาน และ ประธารชุมชน, อสม. , ชาวบ้าน บ้านสระกุด ร่วมให้การต้อนรับ 
                         

การที่ กฟผ. ได้จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในครั้งนี้ ในช่วงที่ได้เกิด สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอน้ำพอง ได้ให้การสนับสนุน อุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อให้ชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าน้ำพองมีสัตว์น้ำเป็นอาหารและสำหรับการบริโภคภายในชุมชน เป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมถึงการส่งเสริมเพาะพันธุ์สัตว์น้ำในชุมชนและผู้ที่สนใจ กิจกรรมนี้ถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมภาพ/ข่าว : เจษฏากร เหล่าอรรคะ ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น