• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564

ขอนแก่นลุย!!โครงการไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน ด้วยงบ 34.5 ล้านบาท

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่นลุย!!โครงการไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน ด้วยงบ 34.5 ล้านบาท


     วันนี้ 22 ก.ย. 64 ที่ ลานน้ำพุบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิด Kick Off โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2564 


     ซึ่งเป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด  เส้นทางสี่แยกโรงเรียนสวนสนุก ถนนนิกรสำราญ ถึงเส้นทางแยกถนนโพธิสาร ริมบึงแก่นนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 832 เมตร โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้งบประมาณประมาณ 34.5 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 300 วัน เพื่อพัฒนาระบบการจ่ายไฟฟ้าให้สามารถรองรับตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับความต้องการต่อการขยายตัวของภาคเอกชน และภาคธุรกิจ


     ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ที่นำสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลลงใต้ดินด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง โดยการขุดเจาะแบบไม่ต้องเปิดผิวจราจร ถือเป็นโครงการที่จะทำให้เขตเทศบาลนครขอนแก่น และจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นเมือง Amart City มีความทันสมัย และมีการพัฒนาในทุกด้าน ซึ่งจะทำให้ภูมิทัศน์ในบึงแก่นนครมีความงดงามยิ่งขึ้น และเป็นการเตรียมพื้นที่ ซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นโดยเทศบาลนครขอนแก่นนั้น ได้มีการวางแผนที่จัดทำแทรมน้อยบริเวณบึงแก่นนคร ซึ่งเมื่อเสร็จทั้งโครงการแล้ว จะมีการสร้างรถไฟรางเบารอบบึงแก่นนครระยะทาง 4 กิโลเมตร ก็จะทำให้ภูมิทัศน์รอบบึงแก่นนครมีความสวยงาม และสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งบึงแก่นนครนั้นถือเป็นหัวใจหลักของภูมิทัศน์ในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น และเป็นพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยชุมชนหนาแน่นในเขตเมือง
         

     ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ยังกล่าวอีกว่า ในการพิจารณาพื้นที่ดำเนินโครงการ ได้มีคณะกรรมการพิจารณาร่วมกันในระดับจังหวัด และพิจารณาในเขตชุมชนหนาแน่นที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการที่สายไฟฟ้าจะเป็นอันตรายต่อประชาชน และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนับสนุนนำสายไฟฟ้าและเคเบิ้ลลงใต้ดินทั้งสิ้น 11 สาย (ในเขตเทศบาล 10 สาย และในเขตเทศบาลชุมแพ 1 สาย) ซึ่งในระยะต่อไปที่จะดำเนินการคือบริเวณศาลากลางจังหวัด ซึ่งจะนำมาบรรจุเข้าสู่แผนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป
 

      ด้านนายวิจารณ์  คลังบุญครอง  ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พิจารณาดำเนินโครงการ 74 จังหวัด จังหวัดละประมาณ 1 กิโลเมตร วงเงินลงทุนประมาณ 4,300 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินโครงการที่จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญ และเป็นจังหวัดชั้นนำของประเทศไทย ดังนั้นการปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้ดิน แสดงถึงความทันสมัยและทัศนียภาพที่สวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ คือการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ระยะที่ 2 จะดำเนินการในบริเวณถนนหน้าเมือง กลางเมือง และหลังเมือง ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ซึ่งจะต้องใช้เวลาพอสมควร และจะมีการประชาสัมพันธ์อีกครั้งCr.PRKHONKAEN
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น