• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564

ผู้ว่าฯขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในศูนย์บริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผู้ว่าฯขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในศูนย์บริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564


       วันนี้ 10 เม.ย. 64 ที่บริเวณสวนประตูเมืองขอนแก่น ริม ถ.มิตรภาพ เขตเทศบาลนครขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในศูนย์บริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันจัดขึ้นยังจุดนี้ขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้


ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งจุดบริการดังกล่าวนี้เน้นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรผ่านไปมาโดยมีจุดตรวจจุดบริการประชาชนที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครขอนแก่น มี 2 แห่ง ซึ่งจุดนี้เป็นจุดแรก จุดที่สองอยู่บริเวณ ด้านหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครขอนแก่นปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมงร่วมกับเจ้าหน้าที่ของมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์,สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นและมูลธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศด้วย


"ขอขอบคุณที่ทุกคนที่ได้เสียสละเวลาส่วนตัวที่จะต้องอยู่กับครอบครัวเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมในช่วงเทศกาลเช่นนี้และได้เน้นย้ำมาตรการส่วนบุคคลในการที่จะให้บริการประชาชนในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะแม้จะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการ ก็ยังคงต้องดำเนินการป้องกันที่ทางราชการกำหนด คือ การเว้นระยะห่าง บริการเจลล้างมือแอลกฮฮอร์ ตรวจวัดอุณภูมิ เพื่อความปลอดภัยกับทั้งผู้ให้บริการและผู้มาใช้บริการเอง ควบคู่ไปกับการบริการเพื่อลดความเหนื่อยล้าจากการขับขี่ยวดยานหรือบริการอื่น ๆที่ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการด้วย"  ผวจ.ขอนแก่น  กล่าวCr.PRKHONKAEN
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น