• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

ขอนแก่น!!ยกระดับบัตรทองVIP 30 บาทรักษาได้ทุกที่

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!ยกระดับบัตรทองVIP 30 บาทรักษาได้ทุกที่


     เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 1 มี.ค.2564  ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น  นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรมนโยบายบริการปฐมภูมิรักษาทุกที่ เขตสุขภาพที่ 7 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อผลักดันนโยบายการบริการปฐมภูมิรักษาทุกที่  ทั่วประเทศต้องไม่มีผู้ป่วยอนาถา ทุกคนเท่าเทียมกัน โดยมีบุคลลากรทางการแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในกลุ่ม จ.ร้อยเอ็ด,มหาสารคาม,กาฬสินธุ์ และ จ.ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง


นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า  การยกระดับการเข้าถึงการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข  กรณีผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง  เป็นแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญที่จากนี้ไปทุกคนจะต้องสามารถเข้ารับบริการการรักษาได้ทุกที่ตามนโยบายของรัฐบาล และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกระทรวงสาธารณสุข โดย สปสช.จะทำการปลดล๊อคการให้บริการใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ประชาชนเจ็บป่วย สามารถไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการ ปฐมภูมิทุกที่ ในระบบบัตรทองตามนโยบาย 30 บาท ซึ่งสามารถรักษาได้ทุกที่ ต่อด้วยการเป็นผู้ป่วยใน ไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว ขณะที่โรคมะเร็งสามารถเข้ารับบริการที่ใดก็ได้และการย้ายหน่วยบริการสา่มารถใช้สิทธิ์ได้ทันที โดยไม่ต้องรอ 15 วัน


"การปลดล็อคการให้บริการดังกล่าว เป็นนโยบายที่สำคัญและชัดเจนในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านสาธารณสุขของไทย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข ได้โดยสะดวกและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สามารถเข้าถึงการรักษา ได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย   สนองนโยบายลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่"


นายวัชรพงศ์ กล่าวต่ออีกว่า เขตสุขภาพที่ 7 มีประซากร ในการกำกับควบคุมดูแลรวม 5,054,166คน มีหน่วยบริการปฐมภูมิ 822 แห่ง ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาและวันนี้การปลดล็อคดังกล่าวเป็นวันเริ่มต้น มั่นใจว่าความพร้อมของการให้บริการประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายรักษาด้วยนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ จะสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยที่ถือบัตรทอง มารับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ประกอด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  ศูนย์แพทย์ หรือศูนย์สุขภาพชุมชน ใกล้บ้านได้ทันที


Cr.ชุมชนข่าวขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น