• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563

โครงการปลูกต้นไม้ในพุทธอุทยานขยายฐานความร่มเย็น วัดถ้ำผาแดงผานิมิตร อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

โครงการปลูกต้นไม้ในพุทธอุทยานขยายฐานความร่มเย็น วัดถ้ำผาแดงผานิมิตร อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น    


       วันนี้ (9 มิ.ย. 63) ที่ วัดถ้ำผาแดง ผานิมิต บ้านดงเย็น ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้ในพุทธอุทยาน ขยายฐานความร่มเย็น


สำหรับวัดถ้ำผาแดงผานิมิต มีพื้นที่จำนวน 104 ไร่ 54 ตารางวา ซึ่งกรมป่าไม้ได้อนุมัติให้สร้างเป็นพุทธอุทยาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้งอกงามร่มรื่นและยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปลูกป่า ลดภาวะโลกร้อน สร้างถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนา และเป็นเกียรติแก่ผู้ถวายที่ดินเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาล เป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนต่อไป


โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 ได้มีพุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธาหลวงตาศิริ อินทสิริ บริจาคที่ดินด้านหน้าวัดถวายเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา ดังนี้ นายสุนทร นางสมร จ้ายหนองบัว พร้อมบุตร-ธิดา บริจาคที่ดิน จำนวน 16 ไร่ นายสวัสดิ์ นางเนียม นางสาวพิมพ์วลัญช์ มูลวงษ์ และนางกัญญาวีร์ สมทิพย์ บริจาคที่ดิน จำนวน 9 ไร่ 3 ตารางวา


สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น สนับสนุน โครงการปลูกต้นไม้ขยายฐานความร่มเย็น โดยสนับสนุนต้นไม้ จำนวนต้นไม้ 1804 ต้น พื้นที่ ปลูก 26 ไร่ ต้นไม้ที่ปลูกได้แก่ สัตบรรณ มะฮอกกานี ชงโค ตะเคียนทอง พะยุง พยอม เสลา สาละ แคนา อินทนิล ยางนา สาธร กฤษณา มะขามป้อม สมอพิเภก


พร้อมกันนี้ หลวงตาศิริ อินทสิริ ได้จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เครื่องเลเซอร์โฮลเมี่ยม สำหรับใช้รักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร จากประเทศเยอรมันจำนวน 1 เครื่อง มูลค่า สามล้านสองแสนบาท เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามลำดับ

Cr.ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น