• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ขอนแก่น- ไถ่ถอนครกหินและเครื่องมือประกอบอาชีพช่วยชาวบ้าน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น- ไถ่ถอนครกหินและเครื่องมือประกอบอาชีพช่วยชาวบ้าน


     วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ประชาชนจำนวน 9 ราย ได้มารอบรับเครื่องมือช่างและครกหิน หลังจากที่นางรุ่งนภา เตรียมเวชวุฒิไกร รองกิ่งกาชาดอำเภอพล ได้ใช้เงินส่วนตัวจำนวน 5 พันบาท เพื่อไถ่ถอนให้กับประชาชน เพื่อจะได้นำสิ่งของ กลับไปใช้ในการประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว


นางรุ่งนภา เตรียมเวชวุฒิไกร กล่าสวว่า ตนเองเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มสมาชิกแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น หลังจากที่ได้ร่วมบริจาคเงินในการไถ่ถอนช่วยประชาชน ของโรงรับจำนำเทศบาลนครขอนแก่นแล้ว ตนเองให้เห็นว่าที่อำเภอพลมีประชาชน ที่ต้องนำสิ่งของมีค่า โดยเฉพาะเครื่องมือที่ใช้ทำมาหากินโดยเฉพาะเครื่องมือช่างนำมาจำนำ เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในครอบครัว ตนเองจึงให้ทางโรงจำนำคัดเลือกคนมาได้ 9 ราย ที่นำเครื่องมือช่าง รวมทั้งครกหินมาจำนำ จึงได้นำเงินส่วนตัวมาไถ่ถอนคืนให้ เพื่อจะได้นำไปใช้ประกอบอาชีพต่อไป และให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้ชีวิต


ด้านนางสาวมัสยา จันแดง บอกว่า ตนเองมีอาชีพขายของในหมู่บ้าน หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถขายของได้ จึงทำให้ไม่มีเงินใช้จ่ายในครอบครัว เมื่อต้นเดือนจึงได้นำครกหินมาจำนำ โดยได้เงินจำนวน 200 บาท จากนั้นก็นำไปใช้จ่ายในครอบครัว แม้เงินจะมีจำนวนไม่มากแต่ก็สำคัญในการที่จะต้องนำมาใช้จ่าย

เช่นเดียวกับนายปฎิภาณ ปั้นพุ่มโพธิ์ ที่ได้นำเครื่องมือตัดเหล็กและเครื่องเจีย มาจำนำ โดยได้เงิน 800 บาท เนื่องจากมีความจำเนหลังจากที่งานก่อสร้างที่พ่อตนเองไปรับจ้าง ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ต้องถูกเลิกจ้างงานจึงทำให้ต้องนำมาจำนำ เพื่อจะได้เงินไปใช้จ่ายในครอบครัว ขอขอบคุณที่มีผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาช่วยไถ่ถอนเครื่องมือทำมาหากินในครั้งนี้.

Cr. กัมพล ดวงชิน
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น