• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่


      วันนี้ (25 เม.ย. 63) ที่ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น / นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น กิ่งกาชาดอำเภอแวงใหญ่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ อุปกรณ์การก่อสร้าง ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัย


สืบเนืองจากเมื่อจากวันที่ วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น. ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกรรโชกแรงผัดบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายในพื้นที่อำเภอแวงใหญ่ จำนวน 4 ตำบล 22 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตำบลแวงใหญ่ จำนวน 31 ครัว เรือนตำบลคอมฉิม จำนวน 13 ครัวเรือนตำบลคอมฉิม จำนวน 13 ครัวเรือน ตำบลโนนทอง จำนวน 170 รวมทั้งสิ้น 233 ครัวเรือน และตำบลโนนสะอาด จากเหตุดังกล่างตำบลที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือตำบลโนนสะอาด มีบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างของราษฎรเสียหายกว่า 170 ครัวเรือน


โดยเบื้องต้น อำเภอแวงใหญ่ ได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งความเสียหาย และดำเนินการจัดหาพัสดุ - อุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้ประสบวาตภัยอย่างเร่งด่วนต่อไปCr. ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น