• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563

ขอนแก่น เปิดบ้านโฮมแสนสุขให้คนตกงานไร้บ้านที่กระทบจากโควิด-19 ได้พักพิง

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น เปิดบ้านโฮมแสนสุขให้คนตกงานไร้บ้านที่กระทบจากโควิด-19 ได้พักพิง


 จังหวัดขอนแก่นใช้ศูนย์คนไร้บ้านหรือบ้านโฮมแสนสุข เป็นที่พักฟรีแก่ประชาชนที่ตกงาน ไร้บ้าน จากผลกระทบของสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นรับได้อีกกว่า 40 คน หากมากกว่านี้ก็เตรียมสถานที่อื่นรองรับ


ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน หรือบ้านโฮมแสนสุข ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดได้เลือกให้เป็นสถานที่ประชาชนที่ตกงาน ไร้บ้าน ไร้อาหาร จากผลกระทบของสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการของรัฐบาลตามโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” รัฐบาลต้องการช่วยเหลือทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะคนเร่ร่อน ไร้บ้าน และบุคคลที่ตกงาน ซึ่งที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและเข้าถึงสวัสดิการได้ยากลำบาก ยิ่งประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ห้ามออกจากบ้าน หลังเวลา 22:00 น. บุคคลนี้จะไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ไป


ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาบุคคลและสร้างชุมชนบ้านไร้คนเมือง' ตั้งอยู่ที่ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น บนเนื้อที่เหมาะสมประมาณ 3 ไร่ เป็นอาคารชั้นครึ่ง 1 หลัง และมีห้องสำหรับครอบครัว 6 ห้อง ห้องรวม 4 ห้อง ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กร) หรือ 'พอช.' จำนวน 24.7 ล้านบาท เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนมกราคม 2563 ปัจจุบันมีคนไร้บ้านอาศัยอยู่ 24 คน สามารถรองรับบุคคลที่ตกงาน ไร้บ้านได้อีกว่า 40 คน ซึ่งบ้านโฮมแสนสุขแห่งนี้อยู่ในความดูแลของสมาคมคนไร้บ้าน ประสานงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ที่คอยดูแลเรื่องการศึกษา อาชีพ การบำบัดฟื้นฟู และเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ
Cr.สวท.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น