• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563

รมช.มหาดไทย เยี่ยมชมหมู่บ้านปลอดภัยไร้โควิด-19 อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

รมช.มหาดไทย เยี่ยมชมหมู่บ้านปลอดภัยไร้โควิด-19 อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 


       วันนี้ (16 เม.ย. 63) นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ เยี่ยมชมหมู่บ้านปลอดภัยไร้โควิด- 19 ที่บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ นำเยี่ยมชมหมู่บ้าน


นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวภายหลังการเยี่ยมชมหมู่บ้านว่า ชื่นชมยินดีในมาตรการที่ทางจังหวัดขอนแก่น และพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านได้ร่วมมือร่วมใจกันในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ ซึ่งในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้นนอกจากการดำเนินมาตรการทางการแพทย์แล้ว ภาคประชาชนถือว่ามีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยทำให้การป้องกันประสบความสำเร็จ ซึ่งการดำเนินการของชาวบ้านหนองหวายหมู่ที่ 6 ถือว่าเป็นต้นแบบของการป้องกันได้เป็นอย่างดี ซึ่งแนวความคิดจากการทำประชาคมหมู่บ้าน ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมถือเป็นความต้องการร่วมกันของชาวบ้านอย่างแท้จริงจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จได้ นอกจากนี้คนในหมู่บ้านยังคงสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ปลอดภัย และได้รับการดูแลที่ดีจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลายหมู่บ้านได้นำไปดำเนินการขยายผลต่อไป


ซึ่งบ้านหนองหวายหมู่ที่ 6 มี จำนวน 25 ครัวเรือน และ 1 วัด ซึ่งชาวบ้านได้ทำประชาคมร่วมกัน ในการประกาศเป็นหมู่บ้านปลอดภัยไร้โควิด-19 โดยมีการสำรวจความจำเป็นของคนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อไปประกอบอาชีพในแต่ละวัน ซึ่งมีอยู่จำนวนประมาณ 7 คน และเมื่อเดินทางกลับเข้ามาในหมู่บ้านจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และอาบน้ำชำระร่างกาย ที่จุดบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัยของคนในหมู่บ้าน นอกจากนี้ ได้ร่วมกันกำหนดให้ทุกครัวเรือนจัดทำอ่างล้างมือติดตั้งประจำไว้บริเวณหน้าบ้านของแต่ละครัวเรือน พร้อมทั้งมีการติดประกาศกติกาของหมู่บ้าน ให้ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
Cr. ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น