• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าน้ำพอง จัดโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนและพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าน้ำพอง จัดโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนและพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง

   

     วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายนฤชา ภูเขียวศักดิ์ ช่างระดับ 7 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าน้ำพอง (หชฟพ-ย.) พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าน้ำพอง นำคณะผู้แทนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของนายบุญสี ศรีกุล บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานและนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชุมชนต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ นายภูวนารถ ศรีสังวาลย์ หัวหน้าแผนก ธุรการและบริการ และ นส. ปรัชญาปรมิตา ภูมณี วิทยากร ระดับ 8 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนอุบลรัตน์ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านนายวันดี วงละคร ผู้ใหญ่บ้านโนนยาว ต. โคกใหญ่ อ. โนนสัง จ. หนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว : บุญสี ศรีกุล  ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น