• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562

💥ห้วยทรายเกมส์ครั้งที่ 26!! เพื่อระดมทุนหางบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมฐานเสาธง โรงเรียนบ้านห้วยทราย ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

💥ห้วยทรายเกมส์ครั้งที่ 26!! เพื่อระดมทุนหางบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมฐานเสาธง โรงเรียนบ้านห้วยทราย ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น (มีคลิป)


     👉 20/ตค. /62 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นายอดุลย์ศักดิ์ เล่ห์กัน เป็นประธานเปิดงานกีฬาสามัคคี ห้วยทรายเกมส์ ครั้งที่ 26 โดยมีนายบุญสี ศรีกุล กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้วยทรายศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสามัคคี ห้วยทรายเกมส์ ครั้งที่ 26 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์งานกีฬาในครั้งนี้ คณะครู โดยกานำนายอาทิตย์ เอี่ยมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทรายศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชาวบ้านห้วยทราย ม. 7 โดยการนำของผู้ใหญ่บ้านนายสงวน จันทร์พรม และชาวบ้านห้วยทรายเหนือ ม. 14 โดยการนำของผู้ใหญ่บ้าน นายสมพงษ์ อรรคฮาต ที่โรงเรียนห้วยทรายศึกษา บ้านห้วยทราย ต. บ้านดง อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น ร่วมจัดงานกีฬาสามัคคี ห้วยทรายเกมส์ ครั้งที่ 26 เพื่อระดมทุนหางบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมฐานเสาร์ธงที่ชำรุดเนื่องจากใใช้งานมานาน ซึ่งเสาร์ธงได้ก่อสร้างครั้งหลังสุดเมื่อปี พศ. 2532 มาบัดนี้เสาร์ธงดังกล่าวได้ทรุดโทรมตามกาลเวลา จึงสมควรที่จะปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ เพื่อให้เกิดความสวยงามและมีความปลอดภัย ในการนี้จึงได้ร่วมกันจัดกีฬาโดยแบ่งออกเป็น 4 สี หมู่บ้านละ 2 สี ้เพื่อทำการแข่งขันและจัดทำต้นดอกเงินเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมฐานเสาร์ธง พร้อมกับมีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ห้างร้าน พ่อค้า ประชาชน ในพื้นที่ร่วมสนับสนุนสมทบทุนในครั้งนี้เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

คลิปวีดีโอ

💥ห้วยทรายเกมส์ครั้งที่ 26!! เพื่อระดมทุนหางบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมฐานเสาธง โรงเรียนบ้านห้วยทราย ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น