• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

อำเภอน้ำพอง พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดโครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

อำเภอน้ำพอง พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดโครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


           28 ก.ค. 62 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เทศบาลตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น ได้จัดโครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว กิจกรรม พัฒนาห้วยยาง โดยมี นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในพิธี และในเวลาต่อมา นายพนม เย็นสบาย นายกเทศมนตรีตำบลม่วงหวาน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านลงพื้นที่ชุมชนบ้านสระกุด ขุดลอกคลอง หนอง เพื่อให้เกิดความสะอาด ไร้มลพิษ และปราศจากเชิ้อโรคต่างๆในชุมชน และพัฒนาเพื่อทำให้ชุมชนน่าอยู่ ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ และรักใคร่กลมเกลียว ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


ทั้งนี้กิจกรรมจะสำเร็จลุล่วงด้วยดีได้ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากหน่วยงานทุกภาคส่วน นำโดยนายอำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลม่วงหวาน และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลม่วงหวาน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลม่วงหวาน  และคณะ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายกเทศมนตรีตำบลกุดน้ำใส ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลม่วงหวาน และ กุดน้ำใส และเจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอน้ำพอง และเจ้าหน้าที่ทหาร ประชาชนจิตอาสา
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และ ชาวบ้าน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หนองสระกุด ลำห้วยยาง บ้านสระกุด ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
นายเจษฎากร เหล่าอรรคะ ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น