• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม สื่อและหนังสือนิทาน จากพี่สู่น้องปฐมวัย

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม สื่อและหนังสือนิทาน จากพี่สู่น้องปฐมวัย

   

            วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 แผนกปฏิบัติการกิจการด้านสังคม กองกิจการเพื่อสังคม ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม ประกอบด้วย นายศิริพงศ์ พูลสวัสดิ์ (หปล-ย.) นายพิษณุเกียรติ อุดรสถิตย์ (หปส-ย.) และนายประเสริฐ ประกอบศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานอุดรธานี ได้ร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาขุมชน โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม สื่อและหนังสือนิทาน จากพี่สู่น้องปฐมวัย ของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ณ โรงเรียนบ้านหนองคังคา ต.บ้านหนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมยศ อุประ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยนายประเสริฐ ประกอบศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บรรยายถึงภารกิจของ กฟผ. พร้อมวัตถุประสงค์ความเป็นมาของโครงการฯ และแสดงความยินดีกับวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กฟผ. โดยมีชาวบ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่ประกอบด้วย นายทองสุข เนตรพนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลหนองกุงแก้ว นายโมรี ศรีภัย กำนันตำบลหนองกุงแก้ว นายพะยุง พิสถาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว นางวราภรณ์ คุณฝ่าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคังคา และนักศึกษา 50 คน บุคลากรวิทยาลัยและอาจารย์พิเศษ 20 คน องค์การนักศึกษา 15 คน ประชาชนในพื้นที่ 80 คนเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว และนางนิติญาพร บุญศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู กล่าวขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ ทั้งนี้ยังได้รับงบประมาณจากโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาพัฒนาชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว นายพิษณุเกียรติ อุดรสถิตย์ หัวหน้าแผนกปฏิบัติการกิจการด้านสังคม
นายบุญสี ศรีกุล ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น