• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ขอนแก่น - รวมพลังจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง กำจัดผักตบชวา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น - รวมพลังจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง กำจัดผักตบชวา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562


       วันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม 2562 ที่บริเวณสนามโรงเรียนกุดกว้างประชาสรรค์ บ้านกุดกว้าง ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่นซึ่งอยู่ติดแม่น้ำชี ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยปลัดจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาจำนวน 1,000 คน ร่วมกันกล่าวคำปฎิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนา คูคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

โดยในวันนี้ทุกคนมาร่วมกันเป็นจิตอาสาดำเนินการล้างถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนรอบโรงเรียนและมีการกำจัดผักตบชวา ในบริเวณแม่น้ำชีแม่น้ำสายหลักของภาคอีสาน พร้อมทั้งนำวัชพืชและผักตบชวาที่ขุดลอกขึ้นมา นำไปทำเป็นปุ๋ยหมักพืชสด เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร และยังสามารถทำให้ลำห้วย มีน้ำที่สะอาด ไม่มีวัชพืชและผักตบชวา กีดขวางทางระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ซึ่งแม่น้ำชี จะสามารถช่วยระบายน้ำ ในช่วงหน้าฝน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้เป็นอย่างดี แต่ในสภาพปัจจุบัน ได้เกิดวัชพืช ผักตบชวา ในพื้นที่บริเวณลำห้วยเป็นจำนวนมากและหนาแน่น ทำให้ลำน้ำตื้นเขิน และกีดขวางทางการระบายน้ำออกจากเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ไหลลงสู่ลำน้ำละพะเนียงและเขื่อนอุบลรัตน์ ป้องกันและแก่ไขปัญหาน้ำท่วม
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น