• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

“กองทัพบก เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 23 ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

“กองทัพบก เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 23 ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง


     เมื่อวันที่ 24กรกฎาคม 2562 เวลา 1430 พลตรี สมชาย  ครรภาฉาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23/ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๒๓ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  นายสุเทพ  มณีโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  นายทแกล้ว  นุศรีวอ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น นายฉัตรณรงค์  ศิริพร  ณ ราชสีมา  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมพิธีปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำ จำนวน 17 คัน ที่ได้รับการสนับสนุนและบูรณาการร่วมจากส่วนราชการต่างๆ อาทิเช่น มณฑลทหารบกที่ 23 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น แขวงการทางขอนแก่นที่ 1 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 กรมทหารม้าที่ 6 กองพันทหารม้าที่ 6 กรมทหารม้าที่ 6 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือประชาชน และเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ตามโครงการรวมใจสู้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงและขาดแคลนน้ำ ณ  บริเวณศาลาผูกเสี่ยว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ต่อจากนั้นขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำได้นำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อการอุปโภค-บริโภค ในพื่นที่ บ้านเหล่าโพนทอง  หมู่ 7 และ หมู่ 12 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,600 ครอบครัว โดยแจกจ่ายน้ำใส่ภาชนะบรรจุนำ้ และแหล่งน้ำกลางโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกุล  และสถานีผลิตน้ำประปาชุมชน วัดโพธิ์ทอง รวมทั้งสิ้น จำนวน  60,000 ลิตร


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น