• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

จังหวัดขอนแก่น จัดใหญ่งานแสดงสินค้าประเทศลุ่มน้ำโขง KHONKAEN GMS FAIR 2019

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

จังหวัดขอนแก่น จัดใหญ่งานแสดงสินค้าประเทศลุ่มน้ำโขง KHONKAEN GMS FAIR 2019  


        28/06/62 . ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานแถลงข่าว การ จัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลุ่มน้ำโขง KHONKAEN GMS FAIR 2019 ที่ร้าน กาแฟ เดอะฟอร์เรส  ข้างศาลากลางจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายชัยยะเจตน์  จันทร์อักษร พาณิชย์ จ.ขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าว งาน KHONKAEN GMS FAIR 2019 จะมีการนำสินค้าเด่นทั้งผลิตภัณฑ์โอทอป และ SMEs ของประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหลายพันรายการ มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในระหว่างวันที่ 3 - 7 กรกฏาคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลุ่มน้ำโขง KHONKAEN GMS FAIR 2019 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และร่วมมือทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม กับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง บนเงื่อนไขความสัมพันธ์ของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่สินค้าผลิตภัณฑ์โอทอป/SMEs และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของจังหวัดขอนแก่น และของประเทศไทย และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์โอทอป/SMEs และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าโอทอป/SMEs และสินค้าอุตสาหกรรม รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น ที่สำคัญมีนักธุรกิจจากประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่มาร่วมในงานก็จะมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจภายในงานนี้ด้วยเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น