• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

จังหวัดขอนแก่นจับมือกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์จัดมหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ Central E-San : Great Food Goof Health 2019

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

จังหวัดขอนแก่นจับมือกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์จัดมหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ Central E-San : Great Food Goof Health 2019


          28/06/62. ที่ลานโปรโมชั่นห้างสรรพสินค้าเซนทรัลขอนแก่น ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยและเกษตรแปรรูปเพื่อสุขภาพ อยู่อย่างเฮลตี้ ชีวิต ดี๊ ดีย์ ที่ร้อยแก่นสารสินธุ์ 2562 Central E-San : Great Food Goof Health 2019  ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหน่อตอนกลาง( ร้อยแก่นสารสินธุ์ ) ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และ กาฬสินธุ์โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่ 26 - 30 มิ.ย.2562 ที่ศูนย์การค้าเซนทรัลจังหวัดขอนแก่น

         
         
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจในกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารปลอดภัย สมุนไพร ไทยและกลุ่มสินค้าออกแกนิกส์ มากขึ้น การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และเกษตรแปรรูป มีผู้ผลิตสินค้าจาก 4 จังหวัดภาคอีสานตอนกลางเข้าร่วมงานรวมกว่า 40 ราย เรียกได้ว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นมหกรรมสินค้าอาหารปลอดภัยที่สำคัญที่สุดของภาคอีสาน ผลิตภัณฑ์และสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นเน้นไปในเรื่องของสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวฮาง ข้าวกล้อง รวมไปถึงกลุ่มผักสด ผลไม้ต่างๆ กาแฟอาราบิก้าอีสาน  ข้าวหอมมะลิอินทรีย์จากทุ่งกุลาร้องไห้ กลุ่มสินค้าแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร ประเภทเครื่องสำอาง,สบู่,แชมพู และที่น่าสนใจคือการนำผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องหมาย G ทอง ที่เป็นมาตรฐานของผู้ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเมนูอาหารที่ใช้วัตถุดิบประเภทเกษตรอินทรีย์อีกด้วยก็เชิญชวนผู้สนใจไปดูงานและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพเพื่อสุขภาพของทุก ที่ศูนย์การค้าเซนทรัลขอนแก่นเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น