• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ส.เครือข่ายสื่อฯ ภาคอีสาน เปิดเวทีเสวนาวิชาการ "กัญชา ทองคำเขียว"

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ส.เครือข่ายสื่อฯ ภาคอีสาน เปิดเวทีเสวนาวิชาการ "กัญชา ทองคำเขียว"         ระดมผู้รู้จริงเรื่องกัญชา ด้านแพทย์แผนไทย นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน และนักกฎหมาย จากทุกภาคส่วน มาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อการรักษาโรค ระหว่างวันที่ 28-29 มิ.ย.นี้ ที่ขอนแก่น

พันโท ดร.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่าย นสพ. วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน เปิดเผยว่า สมาคมเครือข่าย นสพ. วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน กำหนดจัดโครงการ“นักสื่อสารสร้างสรรค์” ระหว่างวันที่ 28-29 มิ.ย.2562 ที่ห้องมงกุฎเพชร  โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย เรื่องใกล้ตัว” โดย ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และเรื่อง “กัญชาไทย เป็นไปได้แค่ไหน” โดย ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด /แพทย์แผนไทย /กรรมการควบคุมยาเสพติด /ผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดของสหประชาชาติ ปี 2561 และปี 2562


นอกจากนี้ ในวันที่ 28 มิ.ย.62 ยังได้เปิดเวทีเสวนาหัวข้อ “ชี้ชะตา อนาคตกัญชาไทย” โดยวิทยากร ประกอบด้วย นายวชิระ อำพนธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา / อนุกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ,นายนิวัติ แก้วล้วน อดีตเลขาธิการ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ / ทนายความวิทยากร รายการสายด่วนรัฐสภา สถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา ,เภสัชกร คมสัน ธีรานุรักษ์ กรรมการสภาการแพทย์แผนไทย / ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้สุขภาพองค์รวมเวชรักษ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม และนายมานพ วงศ์ไทย (อ.เชน เชิงดอย) วิทยากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสิรินธร / ผู้ชี้แนะการใช้สารสกัดกัญชารักษาโรค ดำเนินรายการโดย คุณปภินพิทย์ พัวโสพิศ หน.ฝ่ายรายการ สทท.11 ขอนแก่น


ส่วนในวันที่ 29 มิ.ย.62 เวทีเสวนาหัวข้อ “กัญชาไทย ใครได้ประโยชน์” โดยวิทยากร ประกอบด้วย นายชวาลุตม์  ทองเจียว ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่ สำนักงาน ปปส.ภาค 4 ,ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,แพทย์แผนไทย กฤตนัน พันธุอุดม กรรมการสภาแพทย์แผนไทย และครูวิทยากรอบรมกัญชา (ก) และ นางสาวอัมพร ยลดาธนะโชค ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ปลูกและสกัดน้ำมันกัญชาและชากัญชา ใช้รักษาโรค ดำเนินรายการโดย ว่าที่ร้อยโท ดร.อิสเรศณุชิตภ์ จันทร์ศรี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์อาเซียน


การจัดเสวนาในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อการรักษาโรคแล้ว ยังเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่วนต่างๆ ในการดำเนินการเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นจริง เนื่องจากพืชกัญชายังเป็นยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวทั้งภาครัฐและเอกชน ในการศึกษาหาข้อมูลนำกัญชาไปใช้ในทางการแพทย์อย่างถูกต้อง ผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพัตราฯ โทร. 08-15455594 งานนี้ฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น