• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ปตท. สนับสนุนโครงการประชารัฐให้นักเรียนมีสุขภาพดีมีที่เรียนที่มีความพร้อมมีบรรยากาศน่าเรียนที่ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ปตท. สนับสนุนโครงการประชารัฐให้นักเรียนมีสุขภาพดีมีที่เรียนที่มีความพร้อมมีบรรยากาศน่าเรียนที่ขอนแก่น


          วันที่ 26 มิ.ย.2562 ที่โรงเรียนบ้านวังแสง  ตำบลวังแสง อำเภอชนบท ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ได้กล่าวต้อนรับและเป็นตัวแทนจังหวัดในการกล่าวขอบคุณ พลอากาศเอกประจิณ จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วย ผู้บริหาร ปตท.ในพิธีส่งมอบ  โครงการเสริมสร้างคุณภาพของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสเพื่อสานต่อโครงการประชารัฐให้นักเรียนมีสุขภาพดีมีที่เรียนที่มีความพร้อมมีบรรยากาศน่าเรียน งบประมาณสนับสนุน จำนวน 1,420,290 บาท มีการปรับปรุงอาคารสถานที่เรียน ปรับภุมิทัศน์ภายในโรงเรียนส่งเสริมการทำการเกษตรโครงการอาหารกลางวัน จัดอุปกรณ์กีฬา ดนตรีให้กับนักเรียนซึ่งโรงเรียนบ้านวังแสง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 11 ห้องเรียน แต่มีครูผู้สอนจำนวน 8 คน และครูผู้ช่วยอีก 3 คน
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น