• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ ติดตามงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เศรษฐกิจพอเพียง) ที่ ศูนย์ เรียนรู้ บ้านนายบุญสี ศรีกุล บ้านห้วยทราย ต. บ้านดง อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ ติดตามงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เศรษฐกิจพอเพียง) ที่ ศูนย์ เรียนรู้ บ้านนายบุญสี ศรีกุล บ้านห้วยทราย ต. บ้านดง อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น

   

         11/มิย. /62 นายอุทาน พันโภคา หัวหน้า กอง บำรุงรักษา โยธา ประธานคณะทำงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ คณะกรรมการ โครงการ ฯ ได้ลงพื้นที่และร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ฯ และร่วมวางแผนการทำงานเพื่อรองรับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินจะทำการประเมินผลงาน ประมาณ เดือน ตุลาคม 2562 การตรวจประเมินแต่ละครั้งจะแบ่งออกเป็น ด้านการเกษตร ด้านการประมง ด้านปศุสัตว์ ด้านสิ่งแวด พร้อมกับองค์ความรู้ภูมิทัศน์ทั่วไปภายในโครงการ ฯ ซึ่งในตอนนี้มีความพร้อมแล้วประมาณ 70% ยังขาดรายละเอียดของข้อมูลที่จัดทำบอร์ดและป้ายต่างๆภายในศูนย์เรียนรู้ พร้อมกับ ให้กำลังใจ นาย บุญสี ศรีกุล เพื่อ สร้างสรรค์ โครงการ ฯ ให้ยั่งยืนและเป็นต้นแบบให้กับชุมชนที่มีความสนใจในโครงการเดินตามรอยพ่อ ต่อไป


ภาพ/ข่าว : บุญสี ศรีกุล ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์                                                                              เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล
คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น